Avís legal

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular del web www.ipsumae.com, de l’entitat  IPSUM ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.  garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal de l'usuari a les que tingui accés com a conseqüència de la seva navegació o pel comentari efectuat al web.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, continguts, imatges, dibuixos, fotografies, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen al web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web, IPSUM ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei.

El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i/o comercial a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres que s’han esmentat, de les creacions i dels signes distintius, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web, IPSUM ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L..

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular d’aquests.

Tornar a l'inici

 
Disseny i Comunicació