Contractació mercantil i dret societari

Des de fa anys efectuem tasques d’assessorament a les empreses en les seves relacions exteriors nacionals i internacionals, i també com a assessors del seus consells d’administració. La nostra experiència se centra sobretot en la petita i mitjana empresa.

Respecte a temes contractuals, portem a terme tot tipus de negociacions en contractes d’àmbit local o supranacional.

 
Disseny i Comunicació