Anàlisi de costos

Una correcta determinació dels costos permet tenir dades essencials per poder planificar i prendre decisions de forma encertada en aspectes com el volum de producció, per fixar preus, admissió o no de comandes, eliminació o no de línies de producte, etc...

Prestem suport en els següents aspectes:

  • Classificació dels costos
  • Localització dels costos en centres de costos
  • Imputació dels costos dels factors als centres de costos o productes
  • Determinació de marges i resultats
 
Disseny i Comunicació