Fussions i adquisicions

L’àrea de fusions i adquisicions d’Ipsum assessora els seus clients durant tot el procediment d’adquisició/venta de empreses/negocis, fusions i reestructuració d’empreses.

Preparem i analitzem la transacció, buscant l’estructura fiscal i legal més idònia per a la transacció, tant des del punt de vista del comprador com del venedor. Formalitzem la transacció (assistència, negociació i redacció del contracte de compravenda d’accions, acord d’accionistes i resta de documents de la transacció). I, finalment, fem el seguiment posterior de la transacció, vetllant perquè els acords assolits es compleixin, i donant assessorament per als procediments posteriors als canvis societaris corresponents.

 
Disseny i Comunicació