Anàlisis de processos

Perquè una empresa sigui més productiva ha de inserir nous processos organitzatius del mode més ràpid possible i així reduir els costos operatius. Al mateix temps, l’empresa ha d’impulsar aquests canvis internament per tal de fer-los de manera integrada, i que tinguin efecte en el si de l’empresa, en la manera de treballar els empleats i en la comunicació externa amb els clients.

Treballem amb els nostres clients en la coordinació dels processos en relació amb els models operatius per tal de reforçar l’estratègia del negoci.

Àrees d’actuació en els següents aspectes:

Anàlisi de la situació actual de l’empresa i del seu entorn

 • Estudi dels processos actuals
 • Identificació dels punts forts i dèbils
 • Identificació dels punts de millora i possibles amenaces
 • Estudi de mercat i de la tipologia de clients actuals
 • Anàlisi de la competència

Propostes de nous processos organitzatius

 • Anàlisi dels nous processos en relació amb l’estratègia de la companyia
 • Formació dels treballadors i dels directius implicats
 • Implementació i seguiment dels processos

Seguiment dels nous processos

 • Avaluació de resultats mitjançant auditoria
 • Accions per a la millora dels nous processos
 • Identificació de noves àrees de millora
 
Disseny i Comunicació