Successió empresarial i protocol familiar

Assessorament a empreses familiars en tot allò referent a la seva propietat, administració, gestió i successió.

Valorem conjuntament la conveniència d’elaborar protocols familiars, capitulacions matrimonials, testaments i altres pactes d’accionistes que estableixin les normes de funcionament de les empreses familiars, que assegurin la continuïtat pacífica de la empresa o que prevegin les solucions a possibles conflictes d’interessos.

 
Disseny i Comunicació