Validació i model de negoci

Ipsum Advocats i Economistes, gràcies a la seva experiència, ajuda les empreses a avaluar i a rectificar els models de negoci existents i futurs.

Àrees d’actuació en els següents aspectes:

Finançament

  • Valoració del model financer
  • Anàlisi dels estats financers
  • Anàlisi de tresoreria
  • Anàlisi dels costos
  • Anàlisi de l’estructura fiscal
  • Anàlisi de model de finançament i propostes objectives sobre el millor model possible amb relació a l’estratègia i el risc.


Inversions:

  • Anàlisi de la viabilitat de les inversions
  • Avaluació de les prioritats en inversions
  • Avaluació d’actius no necessaris per realitzar accions de desinversió
 
Disseny i Comunicació