Míriam Garcia i Gutiérrez

Advocada en exercici des de l’any 2001. Postgrau en dret civil català per la Universitat de Barcelona, amb extensa experiència en l’exercici del dret civil i mercantil, i especialment en el dret de família, drets reals i de la propietat.

Va ser presidenta dels Joves Advocats de Girona (JAG) i actualment és la diputada núm. 8 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

És membre la Societat Catalana d’Advocats de Família, i administradora concursal.

contacte: miriam.garcia@ipsumae.com

 
Disseny i Comunicació