Immobiliari i urbanisme

Aquest departament intervé en tot tipus de gestions immobiliàries: assessorament de compravendes i/o permutes, arrendaments urbans, redacció de contractes i les seves resolucions.

Disseny d’estructures jurídiques i fiscals en la compravenda, inversió i gestió de projectes immobiliaris.

Assessorament a promotors immobiliaris durant tot el procés de promoció i construcció, preparació i negociació de contractes de venda, d’arrendament i de gestió hotelera, i en els processos de compra de projectes immobiliaris.

Exercici del drets de retenció de béns per impagaments.

Defensa dels drets d’adquisició preferents (tempteig i retracte).

 

En l’àmbit urbanístic, som especialistes en les negociacions amb l’Administració, en la tramitació de convenis urbanístics, l’elaboració i tramitació d’instruments urbanístics, i en la gestió de Juntes de Compensació i Conservació.

 
Disseny i Comunicació