Separacions i Divorcis.

Assessorament expert en matèria de dret de família, en les crisis conjugals o de convivència. Tramitem divorcis i separacions, tant contencioses com de mutu acord. Extinció de parelles de fet i regulació dels seus efectes (prestacions alimentàries, liquidació i extinció del patrimoni comú).

Modificació de mesures d’aplicació en divorci o separació.

Mesures provisionals prèvies al divorci o separació en casos urgents (règim de visites a menors, pensió alimentària, atribució de l’ús del domicili...).

Execució de sentències en casos de dificultats per cobrament de pensions alimentàries, incompliments del règim de visites o exercici conjunt de la pàtria potestat.

També oferim assessorament professional en adopcions —tant de majors com menors d’edat— reclamacions i impugnacions de paternitats i tramitació d’incapacitats, amb sol·licitud de tuteles i curateles.

 
Disseny i Comunicació