Relacions amb l'administració pública

Redacció d’al·legacions, recursos i informes en procediments davant l’Administració pública.
Representació en negociacions. Direcció lletrada en processos contenciosos-administratius.
Assessorament jurídic a Administracions i entitats públiques.

 
Disseny i Comunicació