Accions en reclamació de responsabilitats

Constitueix un dels nostres objectius donar resposta als conflictes que es puguin plantejar. Amb l’ajut d’equips multidisciplinaris en els quals comptem amb advocats especialitzats en dret processal en la matèria substantiva, podem encarar el problema per donar-hi solució judicial o extrajudicial.

Reclamacions de responsabilitats civils ( tant contractuals com extracontractuals).

Reclamació de la responsabilitat solidària i/o individual de l’administrador, liquidador, conseller o directiu d’empresa.

 
Disseny i Comunicació