Insolvènvies i reestructuració d’empreses

Per part del deutor, efectuem una anàlisi del seu entorn empresarial i elaborem una proposta de solucions a mida per a la superació de la crisi o per a la presa de decisions per optimitzar el negoci. Igualment, fem l’estudi, preparació i execució de pla de reestructuració de les empreses, tant des del punt de vista extrajudicial (renegociació i recuperació de crèdits, refinançament de deutes) com judicial (concurs).

Assessorament en la venta d’actius.

Per part del creditor, dissenyem estratègies de cobrament i assessorament en la defensa dels seus crèdits. Execució en situacions d’insolvència de garanties reals o financeres.

Compareixença en el concurs de creditors i comunicació de crèdits. Seguiment del concurs de creditors. Negociació amb l’administració concursal per maximitzar el retorn o recuperabilitat dels crèdits. Compra d’actius d’empreses en situació d’insolvència.

Reclamació dels administradors, consellers i directius.

 
Disseny i Comunicació